Thuế môn bài 2013
    19/12/2012 - 08:39:35

Công ty em sang đầu năm 2013 sẽ thay đổi lại địa chỉ công ty ở một nơi mới. Thuế môn bài năm 2013 em đã nộp là 2triệu đồng. Số vốn điều lệ không thay đổi, chỉ thay đổi địa điểm. Vậy công ty em có phải nộp thuế môn bài ở địa  chỉ mới không ạ ? Mong các anh giúp đỡ, em cảm ơn!!!


Từ khóa: Thay địa chỉ công ty, Thuế môn bài

Câu trả lời 05/01/2013 - 12:17:01bạn nộp thuế mb bt nếu bạn thay đổi vốn kd thì mới cần làm tờ khai thuế mb mới. Còn cty bạn thay đổi địa điểm kinh doanh thì bạn cần làm bản đăng ký với CQ Qly thuế bên bạn về địa chỉ kd mới


    0 Báo cáo vi phạm

Câu trả lời 20/12/2012 - 08:58:17Ban da p thue mon bai roi thi k phai nop lai nua du co chuyen dia diem. Vi khi ban chuyen dia diem co quan thue se chot tien thue, ho se bao thue mon bai da nop. Vi theo quy dinh 1 nam chi nop 1 lan. 


    0 Báo cáo vi phạm