Thời điểm cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN?
    24/08/2011 - 16:43:12
Hàng quý tôi tính và trừ tiền thuế TNCN của CBCVN của công ty, làm tờ khai và nộp số tiền thuế TNCN đã khấu trừ đúng quy định. Thue24.vn cho tôi được biết: Đến cuối năm những CBCNV nào thuộc diện phải tự quyết toán thuế TNCN ( nghỉ việc trong năm, có nhiều nguồn thu nhập...) thì tôi mới cấp giấy "chứng từ khấu trừ thuế TNCN" có được không? Hay quý nào tôi cũng phải cấp chứng từ khấu trừ cho tất cả CBCNV thuộc diện khấu trừ thuế?
Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa: Thuế thu nhập cá nhân

Câu trả lời 26/08/2011 - 14:29:06Cho em hỏi luôn ạ
Em thấy trên mạng có ghi là: nếu sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thì phải báo cáo tình hình sử dụng như hoá đơn. Cho em hỏi: thời gián báo cáo và mẫu sử dụng đối với chứng từ khấu trừ thuế TNCN

    0 Báo cáo vi phạm

Câu trả lời 25/08/2011 - 09:01:38
Theo quy định của Ngành Thuế thì đối với thuế TNCN chỉ thực hiện QT năm, còn các quý trong năm chỉ là tạm khấu trừ thôi bạn. Chính vì thế chỉ đến khi thực hiện QT TNCN năm mới phải cung cấp toàn bộ các giấy tờ xác định thu nhập trong năm của người lao động(đối với các cá nhân có nhu cầu: như nghỉ hưu, có 2 nguồn thu nhập trở lên v.v.), như vậy bạn không cần phải cung cấp chứng từ hàng quý cho tất cả CBCNV.
Trân trọng

    0 Báo cáo vi phạm