Thuế thu nhập cá nhân của người không cư trú
    24/08/2011 - 18:07:34
Công ty chúng tôi được Cty mẹ cử cán bộ sang làm việc với thời hạn dưới 6 tháng, tiền lương do công ty mẹ trả, cty ở Việt nam chỉ trả tiền thuê nhà hàng tháng và công tác phí(nếu có đi công tác ngoài tỉnh)Cho hỏi:

- hàng tháng công ty chúng tôi phải kê khai thuế thu nhập cán nhân cho người này trên số tiền nhà công với tiền công tác phí (nếu có)hay là cộng thêm chi phí tiền lương từ công ty mẹ với thuế suất là 20% (CÓ Mã số thuế)?
- tiền thuê nhà trongtrường hợp này có được kkhấu trừ thuế GTGT không?

Cám ơn
Từ khóa: TNCN, Kê khai thuế, Thuế giá trị gia tăng

Câu trả lời 30/08/2011 - 16:10:58
Chào bạn Cẩm Thúy

Em thì em lại có ý kiến khác. DN của bạn Trần Nguyễn phải tính thuế 20% trên phần tiền lương được chi trả từ công ty mẹ+công tác phí. Bởi một số quy định sau:
1- Cá nhân không cư trú: TNCT từ tiền lương tiền công là tổng số thu nhập từ tiền lương tiền công và các khoản thu nhập có tính chất tiền lương, tiền công mà cá nhân ko cư trú nhận được do thực hiện công việc tại VN ko phân biệt nơi chi trả thu nhập (thu nhập toàn cầu)
(Quy định tại Mục II Phần C Thông tư 84/2008/TT-BTC)
Mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến phản hồi lại của bạn, do sơ xuất mình lại hình dung đến phần có liên quan đến Hiệp định nên trả lời theo hướng đó.
Rất cảm ơn bạn Thúy đã có ý kiến đóng góp cho câu trả lời chính xác
Trân trọng

    0 Báo cáo vi phạm

Câu trả lời 26/08/2011 - 01:31:11Chào Anh Dũng,

Em thì em lại có ý kiến khác. DN của bạn Trần Nguyễn phải tính thuế 20% trên phần tiền lương được chi trả từ công ty mẹ+công tác phí. Bởi một số quy định sau:
1- Cá nhân không cư trú: TNCT từ tiền lương tiền công là tổng số thu nhập từ tiền lương tiền công và các khoản thu nhập có tính chất tiền lương, tiền công mà cá nhân ko cư trú nhận được do thực hiện công việc tại VN ko phân biệt nơi chi trả thu nhập (thu nhập toàn cầu)
(Quy định tại Mục II Phần C Thông tư 84/2008/TT-BTC)
2- Tiền thuê nhà thì DN sẽ được tính khấu trừ thuế GTGT (Xem hướng dẫn tại công văn số 2696/TT-CS)

Công văn số 2696/TCT-CS ngày 22/7/2010 của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế GTGT đối với tiền thuê nhà cho chuyên gia nước ngoài hướng dẫn: “Trường hợp các chuyên gia nước ngoài vẫn là nhân viên của doanh nghiệp ở nước ngoài, chịu sự điều động của doanh nghiệp nước ngoài, được doanh nghiệp ở nước ngoài trả lương và hưởng các chế độ của doanh nghiệp ở nước ngoài trong thời gian sang Việt Nam công tác, giữa doanh nghiệp ở nước ngoài và doanh nghiệp tại Việt Nam có hợp đồng bằng văn bản nêu rõ doanh nghiệp tại Việt Nam phải chịu các chi phí về chỗ ở cho các chuyên gia nước ngoài trong thời gian công tác ở Việt Nam thì tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam do doanh nghiệp Việt Nam chi trả được khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định.”

Mong nhận được ý kiến phản hồi của Anh Dũng
Xin cam on

    0 Báo cáo vi phạm

Câu trả lời 25/08/2011 - 09:09:31
Chào bạn
- hàng tháng công ty chúng tôi phải kê khai thuế thu nhập cán nhân cho người này trên số tiền nhà công với tiền công tác phí (nếu có)hay là cộng thêm chi phí tiền lương từ công ty mẹ với thuế suất là 20% (CÓ Mã số thuế)?
Theo như mình biết thì đối với cá nhân không cư trú thì tính trên thu nhập phát sinh tại VN và tính 20% của thu nhập đó. Vì vậy sẽ không tính chí phí tiền lương từ công ty mẹ mà chỉ tính tiền thuê nhà hàng tháng + Công tác phí thôi bạn
Trân trọng

    0 Báo cáo vi phạm