Nhà thầu phụ có phải nộp Thuế GTGT vãng lai 2% không?
    19/03/2013 - 16:59:52

Xin chào mọi người;

Cho tôi được hỏi

Công ty tôi có trụ sở tại Nam Định, có ký hợp đồng (nhận làm thầu phụ) với 1 đơn vị (nhà thầu chính) có trụ sở tại Hà Nội thi công xây dựng 1 công trình tại Hà Nam. Tiền Chủ đầu tư trước khi thanh toán cho nhà thầu chính đã được kho bạc Hà Nam trích thu 2%. Vậy cho tôi hỏi đơn vị tôi có phải nộp tiền thuế vãng lai 2% không?

Kế toán đơn vị tôi đã có sai sót đăng ký với Cơ quan thuế Hà Nam và nộp thuế vãng lai do không biết nhà thầu chính đã nộp (hiện tại cùng 1 công trình có 2 đơn vị nộp). Vậy đơn vị tôi phải làm thủ tục với CQ thuế Hà Nam thế nào để không phải nộp tiền thuế vãng lai nữa.

Xin chân thành cảm ơn.


Từ khóa: Thuế GTGT vãng lai, Thuế giá trị gia tăng

Câu trả lời 20/03/2013 - 09:14:181. Công ty chính tại HN thi công ở tỉnh khác thì tất nhiên phải nộp thuế vãng lai 

2. Công ty bạn là  B'  tiền nộp thuế vãng lai là do thỏa thuận của 2 bên khi ký Hợp đồng ( nhưng nếu có nộp thì giữa 2 bên khấu trừ với nhau )

3. Bên A  ký Hợp đồng với bên B  thì bên B phải có nhiệm vụ nộp thuế . bên B' nộp không hợp lệ vì không có tên trong HĐ ký kết với bên A

4. Nếu đã nộp thì làm đơn xin hoàn lại hoặc để khấu trừ đợt sau


    0 Báo cáo vi phạm