Hóa đơn Doanh Nghiệp tự hủy chưa giao cho khách hàng có phải lập biên bản hủy hay không?.
    30/05/2013 - 13:54:46

 

Mong mọi người trả lời giúp em!

Công ty em sử dụng hóa đơn tự in, vì hóa đơn  tự in nên các hóa đơn nối liền với nhau, khi xuất hóa đơn ghi sai tên đơn vị mua, số lượng , đơn giá, mặt hàng,……, thì bắt buộc phải xé  hóa đơn ghi sai ra và hủy, mới xuất được hóa đơn mới. Như vậy khi xé hóa đơn ra doanh nghiệp "tự hủy" mà không giao cho khách hàng thì cần phải lập biên bản hủy hay không?


Từ khóa: Hủy hóa đơn, Hóa đơn

Câu trả lời 03/06/2013 - 21:32:01

    0 Báo cáo vi phạm

Câu trả lời 01/06/2013 - 09:49:45Chỉ cần gạch chéo rồi hủy không cần phải làm BB hủy đâu bạn à.


    0 Báo cáo vi phạm

Câu trả lời 30/05/2013 - 15:29:11Điều 18. Xử lý đối với hoá đơn đã lập
 
1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
 
2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
 
3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
 
4. Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể  thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

    0 Báo cáo vi phạm

Câu trả lời 30/05/2013 - 15:11:48Bạn đọc trong điều 27 thông tư 153 chỉ nói là hdon xé ra khỏi cuống và hóa đơn chưa giao c ho khách hàng nhưng không nói rõ là đã xé hay chưa xé thì bạn vẫn tự ngầm hiểu thôi. bạn làm biên bản hủy phải có chữ ký và biên bản với bên mua. ở đây chỉ có bên bạn thì k cần làm biên bản hủy. 


    0 Báo cáo vi phạm

Câu trả lời 30/05/2013 - 14:19:15Theo quy định hóa đơn ghi sai và đã xé ra khỏi cuốn thì phải có biên bản hủy hóa đơn rồi bạn ah


    0 Báo cáo vi phạm