Thời hạn nộp thuế GTGT khi kê khai theo quý
    17/08/2013 - 10:58:23
Thời hạn nộp tiền thuế GTGT khi kê khai T GTGT theo quý muộn nhất có cùng thời hạn nộp tờ khai ko các bạn nhỉ ?
Từ khóa: KTKT, Kê khai thuế

Câu trả lời 26/08/2013 - 15:01:11Theo quy định tại Luật quản lý thuế 21/2012/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều luật QLT thì hạn nộp chậm nhất tờ khai thuế GTGT quý 3/2013 là 30/10/2013 và hạn nộp thuế là ngày cuối cùng của hạn nộp hồ sơ khai thuế (30/10/2013)

    2 Báo cáo vi phạm

Câu trả lời 20/08/2013 - 23:11:27TO : Như Mai 
Hạn khai thuế GTGT là ngày 20 hàng tháng do đó khai quý sẽ là 20/10 ===== Khai thuế TNDN , TNCN , BCSDHĐ là 30 hàng tháng ===> 30/10 Chứ bạn nhỉ 

    0 Báo cáo vi phạm

Câu trả lời 20/08/2013 - 17:38:38

    1 Báo cáo vi phạm

Câu trả lời 17/08/2013 - 17:57:50Vẫn kê khai và nộp thuế bình thường thôi bạn , thay vì bạn kê khai và nộp tiền thuế theo tháng vào ngày 20 của tháng liền kề thì giờ bạn kê khai và nộp tiền thuế quý vào ngày 20 tháng liền kề của quý đó ( hạn quý III kê khai và nộp tiền thuế ngày 20/10 )

    0 Báo cáo vi phạm