Quyết toán thuế TNDN 2013
    24/02/2014 - 09:56:40
Anh chị cho em hỏi công ty em khai thuế TNDN quý sai sót phần Chi phí phát sinh trong kỳ nhưng không ảnh hưởng đến tiền thuế TNDN phải nộp.
Vậy xin cho hỏi bây giờ em quyết toán thì điều chỉnh thế nào ạ,có phải làm tờ khai bổ sung cho các quý bị sai sót không hay chỉ điều chỉnh trên tờ khai quyết toán thuế TNDN với con số đúng ạ?xin cảm ơn!
Từ khóa: Hướng dẫn quyết toán thuế tndn, Quyết toán thuế

Câu trả lời 24/02/2014 - 14:04:44Vì nó là TNDN tạm tính, mà mình nhớ k nhầm theo TT 156 (cái này mình k chắc vì mình có thể nhớ nhầm sang TNCN) là khi khai sai quý bạn có thể điều chỉnh lại trên quyết tóan thuế k phải điều chỉnh lại phần quý mình đã nộp.    0 Báo cáo vi phạm