Hạch toán hàng khuyến mãi chỉ có số lượng mà không có đơn giá, quyết toán với cơ quan thuế như thế nào?
    16/09/2011 - 22:25:45
- Công ty tôi là nhà phân phối cấp một của công ty SG, trên hoá đơn công ty xuất cho công ty chúng tôi bao gồm hàng mua và hàng khuyến mãi không thanh toán. Đối với hàng mua, công ty xuất đầy đủ số lượng, đơn giá & thành tiền. Riêng hàng khuyến mãi không thanh toán thì phía công ty chỉ để số lượng mà không có đơn giá & thành tiền(KM mặt hàng khác với hàng mua). Vậy cho tôi hỏi phải hạch toán làm sao với số hàng khuyến mãi này?
- Hàng khuyến mãi này 1 fần chúng tôi khuyến mãi cho khách hàng, như vậy khi chúng tôi đưa vào Bảng kê bán lẻ bao gồm hàng bán & hàng KM thì có cần phải có chứng từ gì đó để chứng minh là công ty chúng tôi đã bán cho ông A hoặc bà B gì hay không? Theo tôi được biết thì chỉ liệt kê tổng hợp bán lẻ trong ngày và xuất 1 tờ hoá đơn bán hàng cho Bảng kê đó, nhưng khi quyết toán với cơ quan thuế vẫn yêu cầu cung cấp vậy tôi fải làm sao?
Từ khóa: Hàng khuyến mãi không có đơn giá kèm theo, Hóa đơn, Kế toán thuế, Thuế thu nhập doanh nghiệp