Khai thuế đối với cửa hàng
    21/09/2011 - 08:03:14
Tôi vừa mở một cửa hàng. Xin cho tôi hỏi tôi phải khai thuế như thế nào. Tôi có nhận được một mẫu 04/GTGT của cục thuế vậy tôi phải khai bằng tay vào đó hay dùng phần mềm HTKK như công ty. Hàng tháng tôi phải làm và nộp những giấy tờ gì? cuối năm tôi có phải quyết toán giống công ty không? Xin giải đáp giúp tôi.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Từ khóa: Thuế giá trị gia tăng

Câu trả lời 21/09/2011 - 09:29:411/ Kê khai thuế của cửa hàng và cá nhân làm công tại cửa hàng

- Thuế GTGT : Cửa hàng kinh doanh là hộ kinh doanh cá thể là đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, nếu không thực hiện được chế độ SSKT , không xác định được doanh thu ban hàng và giá vốn của hàng bán thì nộp thuế GTGT theo phương pháp khoán:

DT tính thuế GTGT , tỷ lệ % GTGT do cơ quan thuế ấn định , Thuế suất áp dụng theo mặt hàng cung cấp. Cửa hàng kinh doanh là đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, do đó không được hoàn thuế GTGT. Nếu cửa hàng muốn đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì phải chấp hành chế độ SSKT , hóa đơn chứng từ và được cơ quan thuế kiểm tra có thông báo chấp thuận , nhưng cũng không được hoàn thuế GTGT.

- Thuế TNCN : chủ cửa hàng nếu không thực hiện được chế độ SSKT , không xác định được doanh thu bán hàng và giá vốn của hàng bán thì nộp thuế TNCN theo phương pháp khoán:

DT tính thuế TNCN, tỷ lệ % TNCT do cơ quan thuế ấn định, được tính giảm trừ gia cảnh, BHXH, Y tế và đóng góp từ thiện theo quy định, Thuế suất áp dụng biểu thuế luỹ tiến từng phần đối với thu nhập từ kinh doanh và tiền lương tiền công.

- Cá nhân làm việc trong cửa hàng có HĐ lao động, nộp thuế TNCN từ tiền lương , tiền công căn cứ vào thu nhập, được tính giảm trừ gia cảnh, BHXH, Y tế và đóng góp từ thiện theo quy định, Thuế suất áp dụng biểu thuế luỹ tiến từng phần đối với thu nhập từ kinh doanh và tiền lương tiền công.

2/ 04/GTGT Bạn có thể dùng cả 2 cách, khai bằng tay hoặc qua phần mềm HTKK

    0 Báo cáo vi phạm