Báo lỗi hệ thống: java.io.FileNotFoundException khi nộp tờ khai
    20/10/2011 - 11:26:42
Khi m nộp tờ khai qua mạn.
M gửi đc tờ khai đầu thì ok đến lúc gửi phụ lục thì thấy thông báo:Lỗi hệ thống: java.io.FileNotFoundException: E:\IHTKK_RESOURCE\TOKHAI\2011\10109\0303352339-001\0303352339-001-01-092011-20102011112309-C-01-0.xls (The system cannot find the path specified)
m đã cài Java nhưng vẫn không đc.
Từ khóa: iHTKK - khai thuế qua mạng

Câu trả lời 20/10/2011 - 13:59:32Chào bạn!
Mình đã hỏi lại bên CQT, lỗi này là do hệ thống của TCT.
TCT đang tiến hành khắc phục.

Bạn quay lại gửi tờ khai và phụ lục vào chiều tối nay nhé. (Họ bảo khoang 4-5h).

Thks!

    0 Báo cáo vi phạm

Câu trả lời 20/10/2011 - 13:52:11Không phải đâu bạn.
Khai thuế qua mạng vẫn cho gửi tờ khai Quyết toán TNCN là File Excel.
Để mình kiểm tra lại trường hợp này và trả lời sau nhé.

    0 Báo cáo vi phạm

Câu trả lời 20/10/2011 - 12:01:21Hình như khai qua mạng chỉ gửi được file dạng pdf thoi,còn mình thấy bạn gửi phụ lục là file excel thì phải

    0 Báo cáo vi phạm