Thay đổi địa chỉ trên Hóa đơn GTGT
    14/12/2011 - 15:27:12
Công ty tôi đang có ý định chuyển trụ sở cty sang quận khác, dự định chuyển là tháng 1 năm 2012 nhưng hiện tại số hóa đơn GTGT mới in và phát hành sử dụng là tháng 11 năm 2011(địa chỉ trên hóa đơn là địa chỉ cũ).
Vậy nếu muốn tiếp tục sử dụng chỗ hóa đơn đã in theo địa chỉ mới thì cty tôi phải làm thế nào?
Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa: Hóa đơn GTGT, Hóa đơn

Câu trả lời 15/12/2011 - 09:00:53Bạn chuyển địa điểm từ quận này sang quận khác theo thông tư 153 bạn phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn với cơ quan thuế nơi bạn chuyển đi trước ngày gửi thông báo phát hành hoá dơn nơi cơ quan thuế chuyển đến. Với công ty của bạn thì là báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý 4 năm 2011 theo mẫu số 3.9 (bạn vào hỗ trợ kê khai 3.0.2 vào phần hoá đơn bạn sẽ thấy có đủ các bảng thông báo phát hành hoá đơn, báo cáo tình hình sử dung hoá đơn, thông báo kết quả huỷ hóa đơn). Nếu bạn không muốn tiếp tục sử dụng hoá đơn cũ thì bạn làm bảng thông báo kết quả huỷ hoá đơn nộp kèm thông báo tình hình sử dụng hoá đơn. Còn bạn muốn tiếp tục sử dụng hoá đơn cũ bạn vào bảng kê hoá đơn chưa sử dụng của tổ chức cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh khác địa bàn cơ quan thuế quản lý. Tuỳ từng chi cục thuế mà yêu cầu bạn xác nhân thông tin nơi bạn chuyển đến ví dụ như chi cục thuế Ba Đình sẽ yêu cầu bạn nói rõ bạn chuyển đến quận nào và có giấy tờ chứng minh nơi bạn chuyển đến càng tốt.
Với bên bạn chuyển đến sau khi đã làm xong thủ tục nơi chuyển đi bạn phô tô bản báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn, bảng kê hoá đơn chưa sử dụng ... hoặc hoá đơn huỷ nộp kèm với bản thông báo phát hành hoá đơn mà bạn tiếp tục sử dụng cộng với hoá đơn mẫu (với cty bạn bạn phô tô thành 3 bộ hoá đơn số đầu tiên mà bạn tiếp tục sử dụng đính kèm với bản thông báo phát hành hoá đơn.Nếu bạn đóng dấu cty bạn đã chuyển đến vào bộ hoá đơn mẫu thì bạn khôgn cần phải nộp bản phô tô báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn).

    3 Báo cáo vi phạm

Câu trả lời 14/12/2011 - 22:32:29Chào bạn!
Thue24.vn đã trả lời rồi. Bạn tham khảo nhé.

Bạn chỉ cần gõ câu hỏi vào phần tìm kiếm là sẽ ra các câu hỏi đã được trả lời.
Chúc bạn thành công.

http://thue24.vn/Question/303/khi-thay-doi-dia-diem-cong-ty-can-lam-thu-tuc-gi-thong-bao-cho-co-quan-thue.aspx

    0 Báo cáo vi phạm

Câu trả lời 14/12/2011 - 15:28:33Chào bạn
Trường hợp bạn nêu cũng đã được nhắc đến nhiều lần trong phần hỏi đáp, bạn chịu khó tìm với từ khóa Hóa đơn sẽ có các chỉ dẫn cụ thể.
Trân trọng

    0 Báo cáo vi phạm