Chi phí lãi vay ko tính vào cp hợp lý hạch toán?
    27/02/2012 - 09:46:09
Công ty em thành lập từ 2010, với vốn điều lệ là 20 tỷ nhưng thực tế đến thời điểm này mới chỉ góp được 4 tỷ, cho nên công ty phải vay tiền ngân hàng để thanh toán tiền cho khách hàng. tính cho đến thời điểm này chi phí lãi vay phải trả cho ngân hàng là: 306.500.085 VNĐ.
Theo TT130/2008 và TT18/2011 thì số lãi đó công ty em không được tính là chi phí hợp lý để quyết toán thuế TNDN năm 2011. Vậy khi làm báo cáo tài chính không hạch toán khoản lãi đó vào TK 635 thì hạch toán vào đâu ạh( Vì hạch toán vào 635 thì sau khi kết chuyển sang 911 trên bảng cân đối TK số lỗ sẽ là 572.010.061, còn trên tờ khai Thuế TNDN lỗ chỉ có 265.509.976 đ). Đưa vào 811 thì cũng kc 911 vẫn kc lên 4212.
Từ khóa: Thuế thu nhập doanh nghiệp

Câu trả lời 27/02/2012 - 11:03:39Chào bạn!
Chi phí lãi vay vượt mức, phạt hành chánh,... được đưa vào chi phí kế toán và hạch toán bình thường. Còn khi quyết toán thuế thì bị loại ra để xác định TNCT và số thuế phải nộp. chi phí phát sinh là 1 nhưng được chia theo 2 cách hiểu khác nhau là chi phí kế toán và chi phí thuế. Vì vậy bạn cứ hạch toán bình thường, chỉ có quyết toán thuế là bị bỏ ra thôi.

    0 Báo cáo vi phạm