Báo cáo thuế qua mạng
    23/03/2012 - 09:02:04
Xin Thuế24.vn giải thích hộ tôi vấn đề tôi đang không yên tâm. Tôi đã gửi báo cáo Quyết toán TNCN của công ty mẫu 05/KK-TNCN kèm theo phụ lục 25/MGT( PL là kết xuất trong HTKK)và đã gửi tới Cục Thuế Hà nội và đã có thư xác nhận của Cục Thuế. Nhưng khi tôi vào để kiểm tra lại những mẫu biểu tôi đã gửi thì không vào được. Trong ngày tôi cũng đồng thời gửi báo cáo Tài chính năm 2011 tất cả các báo cáo đều mở và xem lại được. Vậy xin hỏi tại sao riêng báo cáo quyết toán thuế TNCN lại bị như vậy, Tôi có phải mang nộp trực tiếp không. Rất mong được sự giup đỡ. Xin chân thành cảm ơn.
26/03/2012 - 09:31:33:
Cảm ơn câu trả lời của Vũ Thiên Minh, Tôi đã gửi lại lần 2 và cũng có dấu xác nhận của cơ quan thuế rồi, ( Xác nhận của Tổng cục trước tôi nói là Cục thuế, vì đơn vị tôi co quan quản lý là Cục thuế HN) nhưng muốn kiểm tra lại mẫu đã gửi thì vẫn không kiểm tra được, và tôi gửi qua ihtkk ,các báo cáo khác đều kiểm tra được, nên tôi không hiểu lý do tại làm sao để tôi còn khắc phục. Xin cảm ơn .
Từ khóa: thuế TNCN, HTKK - hỗ trợ kê khai

Câu trả lời 23/03/2012 - 21:18:10Đã nộp qua mạng rồi thì mang trực tiếp đến cơ quan thues họ cũng k nhận. Quan trọng bạn đã có dấu xác nhận của cơ quan thuế là đã gửi đúng thời hạn. Giờ bạn có thể gửi lại cho chắc. nhưng t k hiểu bạn gửi qua mạng phải là xác nhận của tổng cục chứ sao lại là cục thuế HN, Bạn có gửi qua ihtkk k hay bạn lại gửi qua tncnonline?

    0 Báo cáo vi phạm

Câu trả lời hay nhất 23/03/2012 - 14:04:23Tốt nhất nên mang nộp trực tiếp để nếu như tờ khai bạn nộp qua mạng không mở được thì vẫn còn tờ khai nộp trực tiếp

    0 Báo cáo vi phạm