Tôi đã gửi file quyết toán thuế TNCN 2011 qua mạng tuy nhiên trạng thái file vẫn là chưa duyệt ?
    02/04/2012 - 15:03:06
Tôi đã gửi file quyết toán thuế TNCN 2011 qua mạng tuy nhiên trạng thái file vẫn là chưa duyệt. Hiện tại tôi chưa thu xếp được thời gian để ra tận chi cục thuế làm quyết toán.
Tôi muốn hỏi là tôi có phải ra trực tiếp chi cục thuế để nộp hồ sơ quyết toán nữa không vì tôi đã gửi file qua mạng rồi?
Trường hợp của tôi là phải nộp bổ sung thuế TNCN, trong trường hợp Cục thuế vẫn chưa duyệt file gửi qua mạng của tôi mà tôi muốn nộp thuế luôn thì tôi phải nộp tiền vào đâu? như thế nào?
Còn nếu Cục thuế đã duyệt file của tôi thì tôi phải làm gì tiếp theo?
Từ khóa: nộp thuế TNCN, qua mạng, Quyết toán thuế TNCN, Quyết toán thuế, Thuế thu nhập cá nhân

Câu trả lời 03/04/2012 - 12:24:33Bạn là cá nhân hay DN, nếu là cá nhân thì lên trực tiếp cơ quan thuế nộp. Còn DN nếu khai qua mạng bằng chứng thư số thì gửi lên IHTKK. Còn nếu là khai nộp trực tiếp tại cơ quan thuế thì bạn bắt buộc phải gửi vào tncnonline.tct.vn và mang file cứng lên cơ quan thuế sau khi đã phê duyệt. Nếu chưa phê duyệt thì ng ta k nhận cho bạn đâu. Nộp tiền thì nộp qua tài khoản của cơ quan thuế tịa ngân hàng.

    0 Báo cáo vi phạm