Thuế GTGT đã nộp vãng lai trong thời gian bao lâu vẫn đủ điều kiện giảm trừ tại nguồn?
    06/04/2012 - 15:22:39
Công ty tôi có hoạt động kinh doanh vãng lai ngoại tỉnh. Năm 2009 bên chủ đầu tư đã tự động nộp thuế GTGT 2% cho hoạt động vãng lai của công ty tôi và trừ vào số tiền phải thanh toán cho công ty khi kết thúc hợp đồng,tuy nhiên chứng từ nộp tiền thuế này không được chủ đầu tư gửi lại cho cty, cty không thể kê khai giảm trừ thuế GTGT phải nộp tại thời điểm năm 2009. Tháng 3/2012 cty tôi mới nhận được chứng từ nộp thuế này. Vậy tại tờ khai thuế GTGT 01/GTGT tháng 3/2012 cty tôi có còn được ghi nhận khoản thuế vãng lai đã nộp này,để làm giảm số thuế GTGT phải nộp tháng 3/2012
Từ khóa: Thuế GTGT, Kê khai thuế

Câu trả lời 13/04/2012 - 11:01:27Không có quy định quá hạn kê khai với chứng từ nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh. Tháng 3/2012 bạn mới nhận đc chứng từ nộp thuế do chủ đầu tư cấp ( Lưu ý là trên giấy nộp tiền vào NSNN: Phần người nộp thuế phải là công ty bạn, còn chủ đầu tư là người nộp thay); theo mình tại tờ khai thuế GTGT tháng 3/2012, bạn được phép kê khai giảm trừ bằng phụ lục 01-5/GTGT. Phần mềm HTKKK sẽ tự động nhẩy số liệu vào chỉ tiêu 39 trên tờ khai 01/GTGT.

    0 Báo cáo vi phạm

Câu trả lời 09/04/2012 - 17:38:35Hiện tại, khoản thuế khấu trừ này của công ty bạn đã quá thời hạn kê khai quyết toán và điều chỉnh thuế GTGT, nên việc bạn kê khai vào phụ lục tờ khai táng 3/2012 là không hợp lý.
Bạn nên gọi điện hỏi cơ quan thuế phụ trách để có hướng dẫn cụ thể.

    0 Báo cáo vi phạm