Mất hoá đơn GTGT đầu vào đã khai báo thuế rồi
    01/06/2012 - 09:22:46
Em bị mất 02 tờ hoá đơn GTGT đầu vào mà đã khai báo thuế.Giờ xin lại tờ liên 01 pho to và làm biên bản mất hoá đơn rồi nhờ bên bán ký vào thì có được thuế chấp nhận không?
Từ khóa: Hoá đơn GTGT, Hóa đơn

Câu trả lời 06/06/2012 - 18:28:47Bạn làm theo mẫu mất báo cháy hỏng trong phần mềm 3.1.2 rùi phô tô hóa đơn liên 1 mà bên bạn đã xin của bên bán kèm theo công văn và nộp lên cơ quan thuế. Sau 5 ngày bạn làm mất mà k báo thì bên mua sẽ bị nộp phạt là 3tr cộng số ngày phạt nộp chậm nhân với số tiền hóa đơn đã làm mất. Nếu hóa đơn đó có số tiền khá lớn thì bạn nhờ trực tiếp cá n bộ quản lý bên bạn để được mức tiền nộp phạt thấp hơn.

    0 Báo cáo vi phạm

Câu trả lời 01/06/2012 - 11:57:04Bạn phải gửi thông báo mất hóa đơn lên CQT chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày thông báo mất.
Cũng tùy từng CQT họ có thê xem xét để áp dụng hình thức phạt.

    0 Báo cáo vi phạm