Cách ghi sổ chi phí sản xuất kinh doanh - TK 642
    29/06/2012 - 16:23:40
Các bạn cho mình hỏi với:
Mình đang vào sổ chi phí sản xuất kinh doanh của TK 642 nhưng có một vướng mắc muốn hỏi các bạn như sau:
- phần ghi nợ tài khoản.....chia ra.... là mình ghi chi tiết của 642 gồm 64221 -64225 -64227.... đúng không?
- còn phần ghi có tài khoản.... (sau dòng cộng số phát sinh trong kỳ) thì ghi thế nào ?
Mình đang loay hoay không biết ghi thế nào cho đúng. Các bạn giúp mình với nhé.
Từ khóa: ghi sổ kế toán TK 642, Hỏi đáp khác

Câu trả lời 29/09/2012 - 10:32:23Hỏi mà hỏi không rõ nghĩa là sao ta!?
Ghi chi tiết tài khoản để theo dõi được những chi phí phát sinh liên quan đến từng khoản mục là đương nhiên.
Nguyên tắc hạch toán là luôn luôn phải có tài khoản đối ứng (TS-NV. TS-TS.v.v...) trong từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Ví dụ lý thuyết cho bạn hiểu, nhớ ngày xưa đi học khi tính và trích bảo hiểm theo tỷ lệ quy định, kế toán ghi
Nợ 622
Nợ 627
Nợ 641
Nợ 642
Nợ 334
Có 338
Có 3382
Có 3383
Có 3384
Như thế ở đây sẽ ghi số tiền như thế nào được nhỉ?

    0 Báo cáo vi phạm