Chi phí lãi vay không hợp lý, hạch toán để tính thuế thu nhập DN ntn và hạch toán vào đâu để xử lý tài khoản 635 cho hết số dư?
    09/08/2012 - 11:34:38
Anh chị cho em hỏi Công ty em vốn điều lệ 40 tỷ, nhưng mới góp được 1.2 tỷ, Công ty em vay ngân hàng 7 tỷ lãi vay hàng tháng gần 100 triệu. Mà theo TT 130 chi phí này không được hạch toán để tính thuế thu nhập DN thế thì hạch toán ntn và hạch toán vào đâu để xử lý tài khoản 635 cho hết số dư?
Từ khóa: CHI PHÍ LÃI VAY KHÔNG HỢP LÝ, Báo cáo tài chính

Câu trả lời 09/08/2012 - 13:59:46Bạn cứ vào sổ như bình thường vẫn tính vào chi phí của doanh nghiệp. Xong khi làm báo cáo tài chính đến phần quyết toán thuế TNDN thì bạn cho khoản chi phí không hợp lý đó vào phần chi phí ko hợp lý, hợp lệ. Vì nó là khoản chi phí không hợp lý ko đc tính làm chi phí để giảm thuế TNDN phải nộp, xong đó vẫn là chi phí mà công ty bạn bỏ ra.

    0 Báo cáo vi phạm