KK thuế GTGT
    12/09/2012 - 14:03:56
Chào mọi người!
Mọi người giúp em trường hợp này với ạ:"Công ty mà e đang làm tạm ngừng kinh doanh tháng 7/2012, tháng 8/2012 hoạt động trở lại thì hóa đơn tiền điện thoại thanh toán cước tháng 7/2012 (ngày chứng từ vào tháng 8/2012) thì hóa đơn đó có kê khai vào kỳ tính thuế tháng 8/2012 được không ạ?
E cảm ơn mọi người trước ạ.
Từ khóa: Thuế GTGT, Kê khai thuế

Câu trả lời 15/09/2012 - 09:16:50Việc tạm ngừng kinh doanh đó có thông báo với CQ thuế hay không?
Nếu đã thông báo thuế, thì đương nhiên những tháng tạm ngừng kinh doanh Công ty không phải kê khai thuế, hạch toán, vì đã tạm ngừng thì không hoạt động.
Trong tháng ngừng hoạt động KD mà có phát sinh hóa đơn đầu vào thì phải kê khai vào tháng bắt đầu hoạt động trở lại.

    0 Báo cáo vi phạm